Languages
 
Opinie o sklepie i produktach
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje i zwroty
Odstąpienie od umowy
 
1. Kupujący, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14dni. . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, w formie elektronicznej (email) lub pocztą na adres sprzedającego, przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Kupujący zwraca Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący odsyła zwracany Towar na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres. . Zwrot zapłaty obejmuje cenę brutto Towaru oraz koszty jego wysyłki do Kupującego.
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
 
 
 
 
 
Reklamacje i rękojmia:
 
1. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski.
W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, Towar należy odesłać na koszt sprzedawcy na jego adres.
2. Naprawiony Towar jest odsyłany do Kupującego na koszt sprzedawcy 
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za sprzedany towar przez okres 2 lat od daty jego wydania Kupującemu, Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
4. W przypadku niezgodności Towaru z umową Kupujący odsyła na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji.
5. Usługodawca ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru. Jeśli w terminie tym Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
6. W sytuacji wystąpienia niezgodności Towaru z umową Kupujący ma prawo do żądania nieodpłatnej naprawy towaru lub żądania nieodpłatnej wymiany towaru na nowy, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. W sytuacji tej Kupujący może odstąpić od umowy, chyba że niezgodność jest nieistotna, lub żądać obniżenia ceny.
7. W przypadku, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 
Wzór pisma reklamacyjnego
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl